فکر میکنم شما هم با من هم عقیده باشید که اساسا بیانیه و پاسخ بیانیه رو کلا از زندگی مون حذف کنیم. حالا ما که نه زورمون میرسه بیانیه بدیم و نه کسی علیه ما بیانیه میده ولی آقایونی که هی مثل روزنامه بیانیه میدید و از اون طرف گروه مخالف تون هم جواب بیانیه تون رو میدن یه کم فکر کنید بعدشم بس کنید.

این همه انرژی و نیروی انسانی تلف میکنید که چی؟؟ بگید ما از اونا سر تریم؟؟ مثلا ما خدمات مون بیشتر به کشور بوده اونا خائن اند . این وسط یه سری کانالها و روزنامه ها معلوم نیست این وسط نقش شون چیه. سر پیاز و ته پیاز که خوبه، اصلا پوست پیاز هم نیستن ولی هی علیه یکی بیانیه چاپ میکنن.

بابا تو خود کشورهای غربی هم که مهد بیانیه اند اینقدر که شما فعالید در عرصه بیانیه فعال نیستن.

تو رو خدا ول کنید بذارید یه هفته بدون بیانیه راحت باشیم.

حالا چهارتا حرف درست هم بزنن که خوبه، همش شده توهین و جواب اونا رو بده و من کم نمیارم. 

یه نفس بگیرید و یه چند دقیقه هم برای مردم کار کنید و اون فیتیله بیانیه هاتون رو خاموش کنید.