عدالت دغدغه همیشگی مردم بوده و هست. اساسا تغییر حکومتها و جابجایی قدرت یک وجه طلب مردم برای عدالت است. چه نام حکومت اسلامی باشد و چه سلطنتی و چه و چه. حتی اگر معصوم هم بیاید کار را بدست بگیرد و عادل نباشد تضمینی برای ماندنش در در راس حکومت نیست چه آنکه علی بن ابی طالب میفرمایند حکومت با ظلم باقی نمیماند ، شاید با کفر بماند ولی با ظلم هرگز. 

حال بعد از 4 دهه که از انقلاب اسلامی گذشته است ، منصفانه است که بپرسیم چه بر سر انقلاب آورده اند؟ چرا ارزشها را وارونه کرده اند؟ سخنان امام خمینی در کجای حکومت عمل میشود؟ بگذارید قدری به عقب برگردیم و کمی از سخنان امام را با اوضاع فعلی مقایسه کنیم.

مساله دیگر, مساله تشریفات حوزه های روحانیت است که دارد زیاد مـی شـود. وقـتـی تـشـریـفات زیاد شد, محتوا کنار می رود. وقتی سـاخـتـمـانها و ماشینها و دم و دستگاهها زیاد شد, موجب می شود بـنـیـه فـقهی اسلام صدمه ببیند; یعنی با این بساطها نمی شد شیخ مـرتـضی و صاحب جواهر تحویل جامعه داد. این موجب نگرانی است. 

امروز آیا نگرانی امام به جا نیست؟ مراجع معظم تقلید در قم، از کجای جامعه حرف میزنند؟؟ قرآن مطلا رونمایی کردن کجای اسلام را تقویت میکند در حالی که برخی نان شب ندارند تا بخورند. مگر نه این است که شهید مظلوم بهشتی می فرمودند: اگر بنا باشد به مسائل مردم بی توجهی کنیم شاید چند صباحی ما عمامه به سرها را مردم تحمل کنند اما دیری نمی پاید که ملت به خشم آمده و همه چیز کن فیکون میشود.

مرجع محترمی که کلی دم و دستگاه و امکانات را به خدمت گرفته ای،اینها در کدام جهت است؟ آیا آن مرجعی که در ماشین باکلاس و آنچنانی مینشیند و بعد دم از اقتصاد مقاومتی و بهبود معیشیت و حتی دین و خدا میزند حرفهایش قابل قبول است؟ مردم را با اعمال تان به دین دعوت کنید وگرنه خطابه و وعظ صرف را عمروعاص هم انجام میداد.

امروز عافیت طلبی در حوزه علمیه در اکثر سطوح به جایی رسیده که قدمی برای تحقق عدالت برنداشته و فقط هشدار و تذکر میدهند؟

آقایان چندسال است که میگویید سود بانکی و چه و چه ربوی است؟ خب چه کار کردید؟ آیا دولت و مجلس و مسئولین را وادار به تغییرات به نفع مردم کردید؟ اینکه که ما حرف بزنیم و از مسائلی بگیم که اظهر من الشمس است را یک دیپلمه هم میتواند انجام دهد، اما مسئولیت شما تغییر به نفع مردم است.

آقایان ممکن است بگویند خیلی از امکانات و این دم و دستگاهها قانونی و مشروع است. اما ظاهرا باید یکبار دیگر صحیفه را بخوانند تا بفهمند امام ره حتی امکانات مشروعی که از حد بگذرد و زیاده روی باشد را اشکال اساسی روحانیت میداند. دیگر قضاوت با شما!

حال دکتر رحیم پور طی یک سخنرانی اعلام کردند که منصور نظری ها و جنبش عدالت خواه شیراز هزینه های رسیدن به عدالت اند و عدالت هزینه دادن دارد. اینکه عدالت هزینه دادن دارد و باید برای رسیدنش هزینه داد درست، اما آقای رحیم پور نگفتید که چرا مدام مردم باید هزینه بدهند؟ چرا طلاب و حوزه علمیه قم اقدامی در این راستا نمیکند؟ چرا خودتان کاری نمیکنید؟ چرا همواره افرادی که پشتوانه ای جز خدا ندارند باید کاری کنند؟

خودمان را گول نزنیم، شانه خالی کردن از زیر بار مسئولیت راحت است چرا که توپ را به زمین دیگران می اندازی و خودت تماشاچی میشوی. قدری تفکر... قدری درنگ...

آخر اگر حتی مستقیم هم اقدامی نمیکنید حداقل حمایت شان کنید، شماهایی که تریبون دارید و دم و دستگاه... یا لااقل اینطور توجیه نکنید ظلم به ایشان را...

کلیپ را هم ببینید :اظهارات رحیم پور ازغدی