نویسندگی کار و تخصصم نیست، اما از روی علاقه گاهی می نویسم. گاهی از تلخی های روزگار و گاهی از شیرینی های زندگی.
از روی نوشته هایم به قلم و ویژگی های فردی ام پی می برید، اما به رسم ادب کمی هم خود را معرفی می کنم.
💉کارشناس اتاق عمل

🌊 علاقه هام:طبیعت گردی، نویسندگی، و صد البته جراحی...

خوشحال میشم نظر هم برام بذارید؛

مطمئن باشید در اسرع وقت جواب میدم😊

+ نقشه ی خودمونی وبلاگ خودنویس:
خودنویس 》 نوشته هام در مورد وبلاگ خودم و وبلاگ های دیگه
روزمره》 اتفاق هایی که برای خودم افتاده و یا خودم دیدم 
روزنوشت》 اتفاق هایی که برای دیگران اتفاق افتاده، ولی تو گلوم گیر میکنه اگه ننویسم
دیده بان》 نوشته هایی از کمتر دیده شده ها
تجربه های خوب من》یه جور انرژی پلاس 
سیاه نگاره》 تجربه های بد من
کتابخانه》کتابهایی که خوندم
روزخوان》 جالب ترین مطالبی که خوندم
کنج خاطراتم》 از اسمش پیداست( خاطرات)
تحلیلهای خودمونی》 خرده نظرات ام در مورد بعضی چیزا...