نویسندگی کار و تخصصم نیست، اما از روی علاقه گاهی می نویسم. گاهی از تلخی های روزگار و گاهی از شیرینی های زندگی.
از روی نوشته هایم به قلم و ویژگی های فردی ام پی می برید، اما به رسم ادب کمی هم خود را معرفی می کنم.
💉کارشناس اتاق عمل
🚗 اهل شهرستان زیبای رامسر

🌊 علاقه هام:طبیعت گردی، نویسندگی، و صد البته جراحی...

خوشحال میشم نظر هم برام بذارید؛

مطمئن باشید در اسرع وقت جواب میدم😊