خدایا!
مارا شرمنده شهداء ممیران.

این ام الشهداء اول فروردین ۱۳۰۵ به دنیا آمده و در مرداد ۹۲ هم به دیدار همسر و فرزندان شهیدش رفته است.

سلام علیها یوم ولدت ویوم تموت ویوم تبعث حیا.

پ.ن: هفته دفاع مقدس گرامی باد.