✴️ نمی‌دانم حاج قنبر شیرخانلو زنده است یا نه. 
اگر باشد الان ۹۲سال دارد. پنج سال قبل در خیابان رجایی منطقه ۱۸ دیدمش، در جنوب‌شهر. 

🔻 یک گاری دستی داشت با سیمان و ابزار بنایی. می‌گشت و هر جا سال‌مندان و معلولان نیاز به پل داشتند، برای‌شان رایگان پل می‌ساخت. تا آن موقع پنجاه پل برای مردم ساخته بود.

👤 د.معمار