اقتصاد مقاومتی یک موضوع مهمش بهره برداری از دریاست.

ما صرفا با خلیج فارس و دریای عمان می تونیم کل کشور رو اداره کنیم.
یک سوم جمعیت جهان نزدیک دریا زندگی می کنن (سواحل تا حاشیه صد کیلومتری). اقتصاد جهان روی دریا سواره. در حالیکه ما دریا رو رها کردیم و چسبیدیم به خام فروشی نفت!
دریا گریزی ما از نتایج برنامه ریزی براساس نسخه های امریکایی و انگلیسیه!

پ.ن: کشوری که دو هزار کیلومتر ساحل کنار آبهای آزاد داره، سند بیست_سی اجرا می کنه، اما رشته اقتصاد دریا نداره ...